fbpx
Izplati mīlestību!

Rīgas Jauniešu iniciatīvu fonds

Nodibinājums “Rīgas Jauniešu iniciatīvu fonds” ir tapis kā platforma dažādām jauniešu idejām – iniciatīvām un to īstenošanai. Fonda vadības komanda sastāv no jauniešiem, kas nozīmē, ka mums ir vieglāk izprast idejas domu un būt uz viena viļņa ar jaunieti. Mēs uzskatām, ka katram jaunietim ir potenciāls un katram jaunietim ir jābūt iespējai mainīt procesus, kas notiek viņam apkārt. Sabiedrībā ir radies priekšstats, ka jauniešiem nav zināšanu, prasmju vai vēlmes darboties. Mēs zinām, ka zināšanas ir iespējams iegūt, prasmes – attīstīt un vēlmi – iedvest jauniešos. Tas ir arī tas, ko mēs cenšamies īstenot. Tu arī vari iesaistīties fonda attīstībā, piedaloties mūsu darbā, pievienojoties kā brīvprātīgais, ziedojot mūsu iniciatīvām vai vienkārši turot īkšķus par mums un mūsu jauniešu idejām.

Ik katra mūsu darbība balstās uz šiem mērķiem:

 • Veicināt Rīgas jauniešu attīstību, atbalstot jauniešu iniciatīvu īstenošanu;
 • Nodrošināt neformālās izglītības iespējas Rīgas jauniešiem;
 • Vākt finansiālos līdzekļus Rīgas jauniešu iniciatīvu atbalstam;
 • Veicināt Rīgas pilsētas un sabiedrības attīstību, pārstāvot jauniešu viedokli;
 • Nodrošināt Rīgas jauniešiem produktīvas brīvā laika pavadīšanas un līdzdalības iespējas, tādejādi mazinot pasīvo jauniešu skaitu Rīgā;
 • Veicināt jaunatnes politikas pilnveidošanu;
 • Veicināt jauniešu politisko iesaisti;
 • Nodrošināt nodibinājuma sabiedriskā labuma darbību.

Mūsu pamatvērtības ir:

 • Attīstība
 • Iniciatīva
 • Izaicinājums


Rīgas Jauniešu iniciatīvu fonda komanda:

Kristafers Zeiļuks, fonda valdes priekšsēdētājs, kā arī finanšu koordinators . Vienmēr ir vēlējies uzlabot citu jauniešu ikdienu, parādot sabiedrībai, ka jauniešiem arī ir redzējums par savas apkārtnes attīstību, tādēļ pie pirmās izdevības pievienojās jauniešu organizācijām, kur pilnveidoja savas zināšanas juridiskajās, finanšu plānošanas, mārketinga un komunikāciju jautājumos un strādā ar lielākiem projektiem. Apguvis spēju vadīt komandas pretim jauniem izaicinājumiem un sasniegt jaunas virsotnes, ieņemot vadošos amatus organizācijās. Bet pie šī neapstājās… Katru reizi nonākot jaunā vietā, redz, cik daudz vēl var darīt un cik daudz nepamanītu iespēju ir visapkārt. Tagad darbojas fondā pilnīgā gatavībā gāzt kalnus!
“Cik daudz var izdarīt 24 stundās!”


Laura Katrīna Baumane Rīgas Jauniešu iniciatīvu fondā koordinē ārējo komunikāciju un projektu pieteikumus. Pirmo reizi ar darbību jaunatnes jomā saskārās 14 gados, kopš tā laika strauji palielinājās iesaiste visā, kas saistīts ar jauniešu vides un individuālo attīstību. Jauniešu organizācijās uzņēmās atbildību un nokļuva vadītāja pozīcijās. Paralēli tam piedalījusies dažādos gan starptautiskos, gan vietējos projektos, konferencēs un apmācības. Šajā laikā ieguvusi neaprakstāmi lielu pieredzi komandas darbā, līderībā, laika un resursu menedžmentā, komunikācijā ar sadarbības partneriem un citās jomās. Vienmēr gatava izaicinājumiem un jaunām zināšanām.
Ik dienu dzīvo pēc citāta, ko bērnībā vienmēr sacījusi vecmāmiņa: “augsta darba kultūra”.


Kristofers Vallers, atbildīgais par dokumentu pārvaldi. Jaunatnes jomā sāka darboties salīdzinoši nesen, pirms 3 gadiem. Pa šo laiku Kristofers ir uzņēmies atbildību par ārējo sakaru komandas vadību un lietveža pienākumiem. Šī pieredze iedvesmoja turpināt mainīt nozīmīgas lietas jaunatnes jomā un palīdzēt jauniešiem dzirdēt viņu balsis, tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc Kristofers iesaistījās fonda dibināšanā un vadīšanā. Vienmēr ir bijis svarīgi sadzirdēt un uzklausīt jauniešus, kuri grib un dara vairāk un atrast komunikāciju ar tiem jauniešiem, kas iespējams mazāk iesaistās jauniešu sabiedriskajās aktivitātes, jo mēs visi radām tagadni un nākotni, bet it īpaši jaunieši, tāpēc tapa Rīgas Jauniešu iniciatīvu fonda.
Kristofera iedvesmas citāts: “Tikai un tikai tu pats vari ietekmēt savu nākotni.”