fbpx

Rīgas Jauniešu iniciatīvu fonds ir vienmēr atvērti sadarboties ar ikvienu, kas vēlas atbalstīt jauniešu attīstību!
Par sadarbības iespējām ar fondu sazinies ar Kristaferu (kristafers@iniciativufonds.lv).

Rīgas Skolēnu dome

Rīgas Skolēnu dome ir organizācija, kas nodrošina iespēju Rīgas skolēniem īstenot savas idejas un attīstīt sevi, tajā pašā laikā palīdzot to darīt arī citiem. Ar dažādiem projektiem atbalsta Rīgas skolēnu pašpārvaldes un veicinām to efektīvu darbību, pārstāvam Rīgas skolēnu viedokli un veido komunikāciju starp lēmējinstitūcijām un skolēniem, lai arī jaunieši justos kā pilnvērtīga un lemtspējīga sabiedrības daļa. Rīgas Skolēnu domē ikkatrs var gūt zināšanas, kontaktus un pieredzi, kas noderēs nākotnē kā arī izzināt un attīstīt savas prasmes.

Latvijas Jaunatnes padome

LJP galvenā darbības joma ir jauniešu interešu aizstāvība nacionālā un starptautiskā līmenī ar mērķi uzlabot jauniešu dzīves līmeni Latvijā.
LJP uzdevums ir piedalīties starpinstitucionālā sadarbībā jaunatnes politikas veidošanā; atbalstīt biedrus jaunatnes politikas īstenošanā; stiprināt biedru savstarpējo sadarbību un kapacitāti; nodrošināt ekspertīzi un īstenot pētniecību jaunatnes politikas jomā.