fbpx

Valde


Ieva Āboliņa
Projektu koordinatore,
Valdes locekle

+371 26867469 ieva@iniciativufonds.lv

Kristofers Vallers
Dokumentu pārvaldība, Valdes priekšsēdētājs +371 20266332 kristofers@iniciativufonds.lv

Madara Neilande
Mārketings & finanses,
Valdes locekle
+371 26775114 madara@iniciativufonds.lv


Rekvizīti:
Nodibinājums “Rīgas Jauniešu iniciatīvu fonds”
Reģ.nr. 40008226013
Jur. adrese: Irbenes iela 14-36, Rīga, LV-1058
Banka: SEB banka
Konts: LV80UNLA0055001128321