fbpx
Izplati mīlestību!

Laura Katrīna Baumane
Ārējās komunikācijas koordinatore
+371 26316081 laura@iniciativufonds.lv

Kristafers Zeiļuks
Valdes priekšsēdētājs
+371 25860895 kristafers@iniciativufonds.lv

Kristofers Vallers
Lietvedis
+371 20266332 kristofers@iniciativufonds.lv


Rekvizīti:
Nodibinājums “Rīgas Jauniešu iniciatīvu fonds”
Reģ.nr. 40008226013
Jur. adrese: Irbenes iela 14-36, Rīga, LV-1058
Banka: SEB banka
Konts: LV80UNLA0055001128321