fbpx

Nodibinājums “Rīgas Jauniešu iniciatīvu fonds” ir nevalstiska bezpeļņas organizācija, kas cenšas nodrošināt iespēju Rīgas jauniešiem pilnveidot savas iniciatīvas, piesaistot finansiālu atbalstu dažādos veidos, kur viens no veidiem ir ziedojumi. Ja vēlaties atbalstīt “Rīgas Jauniešu iniciatīvu fonda” darbu, ziedojiet pārskaitot naudu uz zemāk norādīto kontu, detaļās norādot “Ziedojums”.

Nodibinājums “Rīgas Jauniešu iniciatīvu fonds”
Reģ.nr. 40008286013
Jur.adrese: Irbenes iela 14-36, Rīga, LV-1058
Banka: SEB banka
LV80UNLA0055001128321